Milpitas, CA

(408) 661-1247

Letter to Residents

Dear residents of Milpitas,

After years of working in cities with large Vietnamese American communities such as in Boston, Houston, Washington DC, especially in San Jose and Milpitas, I have gained very valuable experience in serving the public, the Vietnamese American community in particular.

Including in my twenty years of public service, I had worked:

 • 7 years as a Vietnamese Liaison at the office of Mayor Raymond Flynn in
  Boston;
 • 4 years as a Policy Aide with Supervisor Cindy Chavez in Santa Clara County;
 • 5 years as a Member of the Community Advisory Commission in Milpitas of where I am currently working, and;
 • 2 years as a Member of the General Strategic Advisory Committee of the City of Milpitas, where I am also currently working.

From these experiences, I learn that in order to achieve impactful results, it is not enough to just devote to the work. One has to also participate in the local political process where taking on the responsibility of planning, implementing realistic, effective, equitable, long-term strategies to beautify the community and improve the well-being of its residents.

With much encouragement and support from many elders in the community and from my family and friends, I’ve decided to run for City Council of Milpitas in the November 6, 2018 election.

If elected, I will focus on the most important issues affecting residents of Milpitas, including the following issues:

 1. Affordable housing development for low-income workers, teachers, seniors, veterans, and the homeless.
 2. Public safety.
 3. Public transportation with a convenient schedule, within walking distance for users to reduce traffic congestion.
 4. A health-care system with the full- service of state-of-the-art hospitals.
 5. Economic development to increase employment for the residents.
 6. Mobilized social services from the county and city for greater access to the residents.
 7. Quality education which meets the needs of students, and adult learners.
 8. Freedom, Democracy and Human Rights for Vietnam

As tens of thousands of Vietnamese seeking freedom in the free world, we left our homeland after the Fall of South Vietnam and settled in the United States since 1975. Like many other newcomers coming to this country, after many decades, we have overcome challenges and obstacles in rebuilding our refugee’s lives. Even though our lives have been stabilized and we are now contributing to our society, with great gratitude to the United States of America, we still love and care for our motherland, Vietnam, and her idealism of freedom.

On a personal note, Milpitas is also a city in which I and my husband, a former Army officer, a graduate of the Viet Nam National Military Academy, and a retired engineer from Sandisk Corporation, have lived together for the past eight years. The love and responsibility of a city that we now live in is profoundly rooted in the loss of my childhood city. Serving the Milpitas community is not just a job, but a responsibility and also a spiritual and emotional bond.

Every campaign is full of challenges requiring a lot of sacrifice and effort of the candidate. I hope that I will receive your valuable support in my quest for public office. And if I am elected, I will serve Milpitas with my best efforts, so that together, we can build a strong, secure, and prosperous City.

Respectfully,

Van Lan Truong
Candidate for Milpitas City Council 2018

Thưa Quý Đồng Hương,

Sau nhiều năm làm việc tại một số thành phố đông người Việt, như trước đây tại Boston, Houston, Washington DC, và như ngày nay, tại San Jose và Milpitas, tôi đã gặt hái được một số kinh nghiệm quý báu trong nổ lực phục vụ đại chúng, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Trong quá trình phục vụ, tôi đã làm việc:

 • 7 năm tại Văn Phòng của ông Thị Trưởng Raymond Flynn tại thành phố Boston trong vai trò Liên Lạc Viên Cho Người Việt (Vietnamese Liaison).
 • 4 năm với bà Giám Sát Viên Cindy Chavez tại quận hạt Santa Clara trong vai trò Phụ Tá về Chính Sách (Policy Aide).
 • 5 năm là Ủy Viên của Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Commission) tại thành phố Milpitas, và hiện tại vẫn đang còn làm việc.
 • 2 năm là Ủy Viên của Ủy Ban Cố Vấn Kế Hoạch Tổng Quát của Thành Phố Milpitas (General Plan Advisory Committee), và hiện tại vẫn đang còn làm việc.

Từ những kinh nghiệm đó, tôi ý thức rõ rằng, để đạt được kết quả thực sự tốt đẹp, thì dù có hết sức tận tụy với công việc, cũng chưa đủ, mà còn cần phải đi vào
guồng máy chính trị địa phương để nhận lãnh thêm trách nhiệm hoạch định, thực thi những kế sách thực tiển, hữu hiệu, công bằng, có tính lâu dài nhằm làm đẹp
cộng đồng và cải thiện đời sống của cư dân trong cộng đồng đó.

Được sự khuyến khích và ủng hộ của nhiều bậc trưởng thượng cũng như của gia đình và thân hữu, tôi quyết định ra tranh cử Nghị Viên Thành Phố Milpitas trong
cuộc bầu cử vào Ngày 6 Tháng 11, 2018 sắp tới.

Nếu đắc cử, tôi sẽ chú tâm vào các lãnh vực quan trọng nhất hoặc chưa hoàn hảo của Milpitas, bao gồm những lãnh vực sau đây:

 1. Phát triển gia cư với giá phải chăng cho các giới công nhân , giáo chức và người có lợi tức thấp, người cao niên , cựu quân nhân và người vô gia cư.
 2. An ninh công cộng.
 3. Chuyên chở công cộng với các trạm xe thuận tiện cho người dùng để giảm việc tắc nghẽn lưu thông.
 4. Hệ thống sức khỏe tiện dụng với đầy đủ dịch vụ của một bệnh viện tân tiến cho cư dân.
 5. Phát triển kinh tế thương mại nhằm gia tăng công ăn việc làm cho người dân.
 6. Vận động những dịch vụ an sinh xã hội từ quận hạt và thành phố.
 7. Nền giáo dục đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên, và cả người lớn.
 8. Tranh đấu tích cực cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

Thưa quý đồng hương,

Như hàng vạn người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ, gia đình chúng tôi đã phải lìa bỏ quê hương, sau khi Miền Nam Việt Nam bị thất thủ trước sự xâm lăng
của cộng sản Bắc Việt, và định cư tại Hoa Kỳ từ 1975. Gầy dựng lại cuộc sống của người tỵ nạn đầy vất vã qua nhiều thập niên, đời sống chúng tôi đã dần ổn định và
hiện đang đóng góp sức lực vào việc giúp xây dựng và phát triển xã hội nơi mình sinh sống, với lòng biết ơn sâu xa đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đất nước đã
cưu mang chúng ta, những con dân nước Việt vẫn một lòng yêu Chính Nghĩa Quốc 

Gia và Tổ Quốc Việt Nam.

San Jose là một thành phố đông dân cư Việt Nam nhất trên nước Mỹ, và thành phố Milpitas tuy nhỏ bé hơn nhiều so với San Jose, nhưng cũng có một số đông
người Việt sinh sống (25.53% hay 11,189 người), đứng thứ nhì sau cộng đồng người Phi (28.31% hay 12,410 người), kế đến là cộng đồng người Hoa (20.95% hay 9,182 người) , cộng đồng người Ấn Độ (16.64% hay 7,294 người), và các cộng đồng Á Châu khác như người Đại Hàn và người Nhật. Nhìn chung, dân số của
cộng đồng Á Châu chiếm đến 63.20% hay 43, 829 người so với cộng đồng người da trắng là 20.12% (13,952 người) và người Tây Ban Nha là 16.64% (11,540 người)
cùng một số ít các sắc dân khác. Milpitas là một thành phố có nhiều người da màu nhất trong quận hạt Santa Clara. (Theo tài liệu USA.com).

Với số dân cư đáng kể như thế, cộng đồng người Á Châu, nếu đoàn kết, có thể quyết định được nhiều vấn đề quan trọng cho đời sống của người dân tại Milpitas
từ những vấn đề như gia cư với giá phải chăng, chuyên chở & vận tải, sức khỏe, giáo dục , kinh tế thương mại, công ăn việc làm và nhiều vấn đề quan trọng khác
ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta và gia đình, không chỉ một thế hệ mà còn nhiều thế hệ tiếp nối của con cháu chúng ta.

Với cá nhân tôi, Milpitas cũng là một thành phố mà tôi và phu quân, một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia, và giờ đây là một kỷ sư hồi hưu của Sandisk Corporation, đã chung sống với nhau suốt 8 năm qua. Tình yêu và trách nhiệm đối với một thành phố mình đang cư ngụ phát sinh sâu đậm từ sự mất mát một thành phố của tuổi ấu thơ, đã mất, đến những thành phố được sống trung thực và đầy phẩm cách trên quê hương mới. Phục vụ cho cộng đồng Milpitas không phải chỉ là một chức vụ, một công việc, một trách

nhiệm, mà còn là một ràng buộc tinh thần và tình cảm.

Cuộc vận động tranh cử nào cũng đầy chông gai và thử thách, đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng vượt bực. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được mọi sự ủng hộ quý
báo của quý đồng hương. Và nếu được sự tín nhiệm của cử tri Milpitas, tôi sẽ luôn sát cánh với mọi cư dân của Milpitas, đặc biệt với quý đồng hương, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh, an ninh, phồn thịnh và no ấm.

Trân Trọng,

Trương Vân Lan
Ứng Cử Nghị Viên Thành Phố Milpitas 2018
August 10, 2018.

Address

Santa Clara Valley Health 1075 E. Santa Clara St. San Jose CA, 95116

E-mail

[email protected]
www.vanlantruong.com

phone

Van Lan Truong
(408) 661-1247

#YES4VANLAN

Copyright 2018. All Rights Reserved.

#VANLAN4MILPITAS